Extra zorg

Extra zorg

Vroegtijdige zorgplanning

Mensen plannen allerlei zaken: hun agenda, hun carrière, hun projecten, hun vakantie, enz. De meeste mensen treffen ook regelingen voor de verdeling van hun erfenis na hun dood. De enige zaak die ze nalaten te plannen, is hun levenseinde...

 

Nochtans, als men dit niet plant, als men er niet minstens over nadenkt en ideeën daaromtrent uitwisselt met dierbaren, zullen anderen dit van hen overnemen op het moment dat ze het kwetsbaarst zijn en het meest nood hebben aan begrip en comfort en het meest verlangen naar waardigheid.

 

De vroegtijdige zorgplanning is een denk- en communicatieproces tussen de bewoner, de zorgverleners en de naasten over de toekomstige (medische) zorg en behandeling.

 

Betekenis

'Vroegtijdig' betekent dat je erbij stilstaat voordat het nodig is en 'zorgplanning' is de voorbereiding op alle hulp en behandelingen die men zou kunnen krijgen, mocht men erg ziek of zwaar gekwetst worden en daardoor zijn of haar wil niet meer zou kunnen uiten.

 

Het betekent dus dat je nu al nadenkt over welke (be)handelingen een arts al dan niet zou mogen uitvoeren... Dit proces kan leiden tot het vroegtijdig en anticiperend kenbaar maken en vaststellen van de voorkeuren en doelen van de toekomstige zorgen, het aanstellen van een vertegenwoordiger voor het geval dat de bewoner niet meer zelfstandig zijn/haar wensen kan uitdrukken en het opstellen van documenten voor een negatieve wilsverklaring (bepalen welke behandelingen en zorgen nog dienen te worden uitgevoerd en te dienen worden afgebouwd of gestopt).

 

Doel

Kortweg kunnen we stellen dat de vroegtijdige zorgplanning tot doel heeft de zorg bij onverwachte (medische) aandoeningen maximaal te laten aansluiten bij de wil van de bewoner en zijn/haar naasten.

 

Waarom een vroegtijdige zorgplanning opstellen?

Zorgverleners die (palliatieve) bewoners begeleiden en verzorgen, worden in de praktijk vaak geconfronteerd met problematische keuze – of beslissingsprocessen. Deze problemen zijn te vermijden door het vooraf bepalen (vóór de opstart van een palliatieve zorg) en opstellen van een vroegtijdige zorgplanning. Dit gebeurt steeds in samenspraak met arts, bewoner, naasten (+ wettelijke vertegenwoordiger) van de bewoner en het woon – en zorgcentrum.

 

De vroegtijdige zorgplanning gaat vooraf aan de (palliatieve) zorgen van een bewoner. De toe te dienen zorgen van de (palliatieve) medewerkers worden mede bepaald door de vroegtijdige zorgplanning. De bewoners en/of hun naasten hebben binnen de vroegtijdige zorgplanning de mogelijkheid om zelfstandig te gaan bepalen welke zorgen de hulpverleners in een acute situatie dienen te verlenen. 

 

Extra zorgen binnen Residentie Moretus

Voor meer informatie over de werkgroepen die binnen Residentie Moretus georganiseerd worden, klik hier

Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x