Logopedie

Logopedie

Logopedie

Het logopedisch team ondersteunt al onze bewoners dewelke nood of ondersteuning nodig hebben in geval van volgende aandoeningen:

  • Dysfagie - Hulp in geval van slikproblematieken
  • Afasie - Ondersteuning bij communicatiestoornissen, zijnde het stimuleren en inoefenen van het taalbegrip op woordniveau, zinsniveau en tekstniveau aan de hand van visuele en auditieve aanbieding
  • Dysartrie - Mondmotoriek en articulatie coördinatie en kracht van tong, lippen en kaak
  • Dyspraxie - Articulatie en prosodie 

Individuele therapie

Op basis van het medisch dossier, alarmerende klachten van de resident of familie/vrienden/personeel of bij recente neurologische aandoeningen, wordt een standaard taalscreening uitgevoerd. Vervolgens wordt er indien nodig een geïndividualiseerde therapie gestart.

Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x