Kinesitherapie

Kinesitherapie

KINESITHERAPIE

Kinesitherapie is een belangrijk deel van de dagelijkse activiteiten bij oudere mensen. Je bent immers nooit te oud om te bewegen.

 

De kinesitherapeuten staan in voor de uitvoering van de kinesitherapeutische behandelingen bij onze rusthuis- en RVT-bewoners. Deze behandelingen gebeuren altijd in overleg en op voorschrift van de huisarts.

 

De behandelingen gebeuren ofwel in de kiné- zaal, ofwel, wanneer het een behandeling in bed betreft, op de kamer van de bewoner.

 

Verschillende soorten

Revalidatie

Enerzijds wordt curatieve zorg toegediend, het herstellen van het locomotorisch functioneren en het herwinnen of behouden van de zelfredzaamheid tot doel heeft . (vb. revalidatie na operatie, valpartij, ...)

 

Preventieve zorg

Anderzijds verstekken de kinesitherapeuten preventieve zorg: vb. ademhalingsoefeningen, drukletstelpreventie, houdingscomfort en vermijden van contracturen.

 

Hulpmiddelen

De kinesitherapeut zorgt ook voor beoordeling, evaluatie en advies betreffende hulpmiddelen (prothesemateriaal, kiné- toestellen, loophulpmiddelen,…) en geeft suggesties in verband met de aankoop van bovenvermelde materialen. Voorts adviseert de kinesitherapeut op het vlak van valpreventie, comfortzorg en transfertechnieken.

Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x